Dane

Ośrodek Pomocy Społecznej – siedziba

ul. Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino

tel.   91 416 25 08

tel./faks   91 416 25 27

oraz

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sprzymierzonych 8A, 74 – 100 Gryfino

tel./fax 91 416 93 50

w budynku mieści się:

Dział Administracji - Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Centrum Aktywności Lokalnej - tel. 607 770 443

 

Powiat  - Gryfiński

Województwo – Zachodniopomorskie

NIP  -    858 – 164 – 80 – 36

Regon – 006618942

e-mail  - ops@ops.gryfino.pl

adres strony internetowej  - www.ops.gryfino.pl

nr konta bankowego – 64 1240 3855 1111 0010 1261 9275

 
 

Dyrektor - Aleksandra Szymanowicz  -        tel. 91 416 25 27, 91 416 25 08

Zastępca Dyrektora - Monika Wilczyńska  - tel. 91 416 25 27, 91 416 25 08

Główny Księgowy -  Beata Makowska -      tel. 91 416 25 27, 91 416  25 08

 

Godziny przyjęć interesantów :

Dyrektor 

Przyjmowanie interesantów odbywa się codziennie. Godziny ustalane są indywidualnie po uprzednim telefonicznym bądź osobistym kontakcie z sekretariatem Ośrodka Pomocy Społecznej - tel.  91 416 25 27,  91 416 25 08

Pracownik socjalny pełniący dyżur w Punkcie Pierwszego Kontaktu – poniedziałek – 8.00- 16.00

Pozostałe dni - 7.30 – 15.30 

Wnioski w sprawie świadczeń rodzinnych przyjmowane są w godzinach 08.00- 14.00 w budynku przy ulicy Sprzymierzonych 8 – Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.

 

Wykaz komórek organizacyjnych i ich podstawowych zadań, wykaz pracowników  oraz pomieszczeń biurowych i numerów telefonów

- ul. Łużycka 12 – tel. 91 416 2527 lub 91 416 2508 następnie numer wewnętrzny

- ul. Sprzymierzonych 8 – Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych – tel. 91 416 93 50

Nr
pokoju

Nazwa komórki

Rodzaj zadania

Nazwisko i imię pracownika

Nr telefonu

PARTER

 

Punkt Pierwszego Kontaktu

Przyjmowanie wniosków o pomoc społeczną, udzielanie informacji

Pracownik socjalny pełniący dyżur

118

1.

Sekcja Finansowo – Księgowa

 

Kasa

J. Smulska

115

2.

Dział Pomocy Społecznej

Sekcja ds. pierwszego kontaktu

Prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń przyznawanych decyzjami administracyjnymi. Diagnoza sytuacji życiowej osób ubiegających się o pomoc społeczną.

Pracownicy socjalni

M. Bauer

E. Jarosz

B. Marcjasz

A. Moroz

 

127

130

3.

Dział Pomocy Społecznej

Sekcja ds. pierwszego kontaktu

Prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń przyznawanych decyzjami administracyjnymi. Diagnoza sytuacji życiowej osób ubiegających się o pomoc społeczną

Pracownicy socjalni

J. Nawrocka

D. Siewior

J. Wawrzonek

113

4.

Dział Pomocy Społecznej

Sekcja Pracy Socjalnej

Prowadzenie pracy socjalnej

Pracownicy socjalni

A. Kraśniak

M. Pawluk

P. Pawłowska

 

114

I PIĘTRO

5.

Zastępca Dyrektora

 

M. Wilczyńska

123

6.

Dział Pomocy Społecznej

Sekcja ds. pierwszego kontaktu

Prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń przyznawanych decyzjami administracyjnymi. Diagnoza sytuacji życiowej osób ubiegających się o pomoc społeczną

Pracownik socjalny

  1. Wiśniewska

116

7.

Dział Pomocy Społecznej

Sekcja ds. pierwszego kontaktu

Prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń przyznawanych decyzjami administracyjnymi. Diagnoza sytuacji życiowej osób ubiegających się o pomoc społeczną

Pracownicy socjalni

B. Górecka

M. Pawłowska

117

8.

Dział administracji

Sekcja organizacyjna

 

Sekretariat

  1. Kruk

111

9.

Dyrektor

 

  1. Szymanowicz

119

10.

Dział administracji

Sekcja organizacyjna

 

Sekcja organizacyjna

Kadry, sprawy organizacyjne

Zamówienia publiczne

M. Parzych – Malawska

 

 

E. Grabowska - Macuk

120

II PIĘTRO

12.

Główny Księgowy

 

B. Makowska

122

12.

Sekcja Finansowo - księgowa

Płace, rachunkowość

S. Szewczuk

122

14.

Stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa informacji

Informatyka, ochrona danych oraz informacji niejawnych

T. Tabisz

124

15.

Sekcja Finansowo - księgowa

Księgowość, realizacja świadczeń

K. Iwaniuk

J. Ziółkowska

125

16.

Dział administracji

Sekcja świadczeń

Realizacja świadczeń -  decyzje administracyjne z zakresu pomocy społecznej

D. Zielińska

A. Waszczyk

126

Budynek B

18.

Dział administracji

Sekcja świadczeń

Dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, umowy na dofinansowanie do rehabilitacji
 

E. Leśniewska

136

18.

Dział administracji

Sekcja analizy i sprawozdawczości

Sprawozdawczość

Pomoc materialna uczniom;

R. Rosińska

135

19.

Dział Pomocy Społecznej

Sekcja Usług Społecznych

Realizacja usług społecznych – usług opiekuńczych, wsparcia rodziny (asystent rodziny), Centrum Aktywności Lokalnej

 

J. Świątek – Koordynator

M. Tracz

133

20.

Dział Pomocy Społecznej Sekcja Usług Społecznych
Zespół Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałaniu Przemocy

 

E. Urbańska

J. Łuczak

A. Kraśniak

134

132

137

Budynek „Pod Platanem”

Dział Administracji
Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

 

1.

Punkt obsługi interesanta

 

Przyjmowanie wniosków, podań, udzielanie informacji, wydawanie zaświadczeń

B. Kaszycka

21

3.

Realizacja świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych

K. Nowicka

E. Kowalska

25

30

4.

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, jednorazowa zapomoga, świadczenie rodzicielski i świadczenie „ Za życiem”
- decyzje administracyjne

A. Hołownia
K. Gronek – Wyszywana
M. Szymczuk
I. Jankowska

32

33
31
25

 

10.

Fundusz alimentacyjny – decyzje administracyjne, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

 

E. Misiak

M. Zając

28

11.

Kierownik Sekcji

E. Kowalska

30

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 16-05-2006 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Tabisz 08-01-2018 13:33