Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 74 100 Gryfino ul. Łużycka 12 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE ADMINISTRACJI W SEKCJI ŚWIADCZEŃ

Stanowisko pracy:    Podinspektor w sekcji świadczeń


Wymagania niezbędne:

 

1. obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym,
3. znajomość przepisów prawnych niezbędnych przy realizacji powierzonych zadań m.in. ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego,

5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6. nieposzlakowana opinia oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

 Wymagania dodatkowe:

 

1. mile widziane studia o specjalności: prawo, administracja lub pokrewne,

2. mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku przy opracowywaniu decyzji   administracyjnych

3. umiejętność pracy w zespole,

4. komunikatywność, dokładność i obowiązkowość,

5. dobra znajomość obsługi komputera MS OFFICE i biurowych urządzeń technicznych,

6. dobra organizacja pracy.

 

 

 

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1. opracowywanie decyzji administracyjnych,

2. wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o obowiązujące akty prawne,

3. bieżąca aktualizacja podstaw prawnych w wydawanych decyzjach,

4. prowadzenie rejestru wydawanych decyzji.

5. oraz wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska
w sekcji świadczeń.

 

 Wymagane dokumenty:

 

1. życiorys (CV) – powinien być opatrzony podpisem i oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”,

2. list motywacyjny,

3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie/dyplom ukończenia studiów,

4. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,

5. kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2006 r., Nr 125, poz. 869),

6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. oświadczenie o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej,

8. oświadczenie o niekaralności,

9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku,

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 

Podstawowy system czasu pracy – przeciętnie 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo w pięciotygodniowym tygodniu pracy. Praca umysłowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, istnieje potrzeba przemieszczania się po schodach
i między budynkami. Praca wymaga dużej koncentracji.

 

W miesiącu wrześniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy  niż 6% i wynosi 6,25 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino lub pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Administracji w sekcji świadczeń w terminie do dnia 13 października 2017 r.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie II etapu naboru.

 

Osoba wybrana w naborze przed zatrudnieniem zobowiązana będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności i oryginałów wymaganych dokumentów.

 

Gryfino, dnia 3 października 2017 r.

 

 

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

 

Aleksandra Szymanowicz

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 03-10-2017 15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2017
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2017 15:02