Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychiatry w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie
usługi biegłego psychiatry w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

 

 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

  1. Gryfino

 

 1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

 

 1. Cel i zakres wykonywania zadań:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeprowadzaniu badań i sporządzaniu wspólnej opinii przez biegłych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra
i specjalista psychoterapii uzależnień w przedmiocie uzależnienia od alkoholu) u osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Opinie winny być sporządzone zgodnie z zasadami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. z 2007 r. Nr 250 poz. 1883 z późn. zm.) Zamówienie będzie realizowane zgodnie
z potrzebami Zamawiającego.

 1. Termin realizacji:

 

Przewidywany termin realizacji zadania: styczeń 2021 r. -  grudzień 2021 r.

 1. Wymagania:

 

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania usług.
 2. Posiadanie wiedzy i minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie przeprowadzania badań i sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia
  od alkoholu.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys zawodowy.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych.
 3. Rekomendacje i referencje.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.

 

 

 1. Warunki podlegające ocenie:

 

 1. Cena
 2. Kwalifikacje zawodowe
 3. Doświadczenie zawodowe

 

Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem - ,, Nabór - biegły” za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego)
  lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino
  w terminie do dnia 07.12.2020 r.
 2. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, ogólną cenę brutto za 1 badanie
  wraz z wydaniem opinii  z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów
  w przypadku dojazdu do miejsca świadczenia usługi (załącznik nr 1).
 3. Za wykonanie usługi Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne
  w wysokości stanowiącej iloczyn liczby przeprowadzonych badań.
 4. W przypadku niestawiennictwa osoby skierowanej na badanie przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50 % ostatecznej, ogólnej ceny brutto za 1 badanie.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
  bez ponoszenia konsekwencji i podania przyczyny.
 6. O wyniku naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.
 7. Informacji dotyczących naboru udziela:

Inspektor Agnieszka Kraśniak – tel. 91 416 25 27 (wew. 118).

 

 

   Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

   Aleksandra Szymanowicz

   

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 25-11-2020 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2020
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2020 14:32