Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Dostawa sprzętu komputerowego dla OPS w Gryfinie

Gryfino dnia; 24.03.2020 rok

 

N/znak: DIB.02.01/4/2020

 

ZAPROSZENIE

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty cenowej nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości 30 000,00 euro tj. zgodnie
z ustawą Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2018 poz. 1986 na zadanie: „Dostawa sprzętu komputerowego dla OPS w Gryfinie” zgodnej ze specyfikacją zamieszczoną w poniższej tabeli.

Zamawiający dopuszcza zmianę ilości bądź całkowitą rezygnację w przypadku, gdy cena przekroczy szacowaną wartość. W przypadku braku pozycji z tabeli proszę o wpisanie
w kolumnie Uwagi „Brak„

Pytania i uwagi proszę kierować do Gł. Specjalisty Tomasza Tabisz na adres: informatyk@ops.gryfino.pl bądź pod numerem 509142744

Wybór dostawcy/dostawców zostanie wyłoniony na podstawie kompletności oferty oraz ceny.

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane oferty z najwyższą ilością oferowanych pozycji.

Proszę o podanie terminu realizacji zamówienia, w przypadku dostawy powyżej 14 dni.

LP

Nazwa

Przewidywana ilość

Cena jednostkowa brutto

Wartość

Brutto

Uwagi

1

Qnap TES-1885U-D1531-16G RAM

1

 

 

 

2

Qnap QM2-4P-342

2

 

 

 

3

Karta QXG-10G2T-107

1

 

 

 

4

SAMSUNG PM1643 SAS Enterprise SSD 960 GB internal 2.5 inch SAS 12Gb/s TLC OEM

5

 

 

 

5

Samsung 500GB M.2 PCIe NVMe 970 EVO Plus

5

 

 

 

6

Switch D-Ling DXS-1210-12TC

1

 

 

 

7

LOGILINK CQ3074S LOGILINK Patchcord Cat.6A 10G S/FTP PIMF PrimeLine 5m czerwony  P/N: CQ3074S

10

 

 

 

8

Śruby montażowe Rack M6 16mm zestaw z nakrętka podkładką i śrubą 100 sztuk

1

 

 

 

9

Serene Nexus 39T3

Zamiennik kabla direct attach DAC D-Link DEM-CB300S

2

 

 

 

10

Szafa Rack 19'' 9U 600mm wisząca dwusekcyjna – kolor czarny – przednie drzwi: szyba

1

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zamienników
 2. Cena powinna obejmować koszt dostawy przedmiotu zamówienia, w tym również, wszystkie koszty dodatkowe związane z jego realizacją.
 3. Cena powinna być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  W formularzu oferty podaje się cenę brutto.
 4. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
 5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów
 6. Wykonawca zobowiązany jest do dochowania zdeklarowanych przez siebie terminów zobowiązań
 7. Płatność za sprzęt oraz oprogramowanie nastąpi przelewem na konto Zleceniobiorcy
  po prawidłowo wystawionej faktury VAT
 8. Ofertę należy złożyć na adres: informatyk@ops.gryfino.pl do dnia 01.04.2020 roku
  do godz. 10:00.
 9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, że:
 10. 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino

Tel. 91 4162527; e-mail: ops@ops.gryfino.pl

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Tel.  505791884  e-mail: k.staszak@rachmedia.pl  

3) Pani/pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia i realizacji umowy.

4) Podanie danych osobowych jest konieczne dla realizacji niniejszego postępowania.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:

a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

b) podmioty upoważnione do obioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa

c) podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane i przechowywane zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przepisami prawa powszechnie obwiązującego.

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany.

8) W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie
art. 15 RODO,

b) prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,

c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust.2 RODO,

d) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Otrzymują:

 1. Adresat
 2. a/a

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 24.03.2020.13.07.14_20200324124331520.pdf 2020-03-24 13:07:14 1,1MB
2 06.04.2020.14.58.33_Wynik_post_apowania.pdf 2020-04-06 14:58:33 485,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 24-03-2020 13:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Tabisz 24-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Tabisz 06-04-2020 14:58