Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Wykaz komórek organizacyjnych, wykaz pracowników, pomieszczeń biurowych i telefonów. REJONY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH SEKCJI PIERWSZEGO KONTAKTU

Wykaz komórek organizacyjnych :

ul. Łużycka 12, 91 416 25 27

 

Nr
pokoju

Nazwa komórki

Rodzaj zadania

Nazwisko i imię pracownika

Nr wewnętrzny telefonu

PARTER
 

 

Punkt Pierwszego Kontaktu

Przyjmowanie wniosków
o pomoc społeczną, udzielanie informacji

Pracownik socjalny pełniący dyżur

101

1.

Sekcja Finansowo – Księgowa

 

Kasa

J. Smulska

125

2.

Dział Pomocy Społecznej

Sekcja ds. pierwszego kontaktu

Prowadzenie postępowań
w sprawie świadczeń przyznawanych decyzjami administracyjnymi. Diagnoza sytuacji życiowej osób ubiegających się
o pomoc społeczną.

 

Pracownicy socjalni

  1. Smętek
  1. Wójcik
     
  1. Kraśniak

 

 

 

103

104

 

105 

 

3.

Dział Pomocy Społecznej

Sekcja ds. pierwszego kontaktu

Prowadzenie postępowań
w sprawie świadczeń przyznawanych decyzjami administracyjnymi. Diagnoza sytuacji życiowej osób ubiegających się o pomoc społeczną

Pracownicy socjalni

M. Pawłowska
M. Kurlej

 

107

108

4.

Dział Pomocy Społecznej

Sekcja ds. pierwszego kontaktu

Prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń przyznawanych decyzjami administracyjnymi. Diagnoza sytuacji życiowej osób ubiegających się o pomoc społeczną.

Pracownicy socjalni

M. Pawluk
P. Podsiadły

A. Misztal

 

 

 

109

110

135

I PIĘTRO
 

6.

Dział Pomocy Społecznej

Sekcja pracy socjalnej

Prowadzenie pracy socjalnej

Pracownicy socjalny

D. Siewior
R. Sosnowska
A. Malik

 

113

114

115

7.

Dział Pomocy Społecznej

Sekcja pracy socjalnej

 

Asystencji  rodziny

Prowadzenie pracy socjalnej

Pracownicy socjalni

E. Leśniewska
J. Wawrzonek
 

 

116

118

106

8.

Dział administracji

Sekcja organizacyjna

 

Sekretariat

A. Kruk

100

9.

Dyrektor
 

 

A. Szymanowicz

119

10.

Dział administracji

Sekcja świadczeń

 

Realizacja świadczeń -  decyzje administracyjne z zakresu pomocy społecznej

 

D. Zielińska
A. Waszczyk

 

 

117

120

II PIĘTRO
 

11.

Główny Księgowy
 

 

S. Szewczuk

121

12.

Sekcja Finansowo – Księgowa

 

Księgowość

M. Florczak

123

14.

Stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa informacji

Informatyka, ochrona danych oraz informacji niejawnych

T. Tabisz

124

12.

Dział administracji

Sekcja organizacyjna

 

Kadry, sprawy organizacyjne

M. Bielak

 

122

 

16.

Sekcja Finansowo – Księgowa

 

Księgowość

J. Smulska

K. Iwaniuk

125

126

15.

Dział administracji

Sekcja organizacyjna

 

 Zamówienia publiczne, sprawy organizacyjne

 

 

  1. Błaż

 

 

 

127

 

 

Budynek B
 

19.

Dział Pomocy Społecznej

Sekcja Usług Społecznych

Realizacja usług społecznych – usług opiekuńczych, wsparcia rodziny (asystent rodziny), Centrum Aktywności Lokalnej, pomoc osobom bezdomnym

M. Tracz

E. Wójcik

A. Kraśniak

128

130

133

 

 

 

 

17.

Dział Pomocy Społecznej Sekcja Usług Społecznych
Zespół Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałaniu Przemocy

 

  1. Kraśniak

131

18.

Dział Pomocy Społecznej Sekcja Usług Społecznych
Zespół Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałaniu Przemocy

 

 

K. Jajko

K. Tworek

129

132

Budynek  przy ul. Sprzymierzonych 8A

tel. 91 416 90 46

Dział Administracji
Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, Sekcja Świadczeń

12.

Kierownik Sekcji

E. Kowalska
 

151
 

1.

Punkt obsługi interesanta

 

Przyjmowanie wniosków, podań, udzielanie informacji, wydawanie zaświadczeń

B. Kaszycka

150

3.

Wypłata świadczeń rodzinnych

E. Kowalska
 

151

4.

Postępowanie w sprawie :
- zasiłków rodzinnych,
- pielęgnacyjnych,
- zasiłków dla opiekuna,
- świadczeń pielęgnacyjnych,
- specjalnego zasiłku dla opiekuna,
- jednorazowej zapomogi,
- świadczenia rodzicielskiego,
- świadczenia „Za życiem”
 

  1. Dzikowska

K. Wojciechowska

154
155

3.

Fundusz alimentacyjny

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

 

E. Misiak

 

152

10.

Świadczenia rodzinne

 

W. Lewandowska

153

11.

Dział administracji

Sekcja świadczeń

Dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, umowy na dofinansowanie do rehabilitacji
 

M. Szewczuk

156

11.

Dział administracji

Sekcja analizy i sprawozdawczości

Sprawozdawczość

Pomoc materialna uczniom;

R. Rosińska

157

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 24-11-2014 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Tabisz 05-12-2022 13:17