Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Ogłoszenie 2024-06-03 09:42
dokument Ogłoszenie 2024-05-06 13:47
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy, zdrowia psychicznego, hejtu, depresji, cyberprzemocy w 136 klasach szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Gryfino, tj. klasy I -VIII 2024-04-24 10:58
dokument Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 2024-04-16 09:06
dokument Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej o unieważnieniu postępowania 2024-04-16 08:46
dokument Ogłoszenie 2024-04-10 12:02
dokument Ogłoszenie 2024-03-01 09:40
dokument Ogłoszenie 2024-02-08 10:52
dokument ZOSTAŃ ?RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ? 2024-01-12 11:35
dokument OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2023-12-12 10:21
dokument Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe w sprawie realizacji programu rekomendowanego pn. ,,Archipelag Skarbów". 2023-12-04 13:22
dokument Harmonogram konsultacji grudzień 2023 2023-11-30 12:21
dokument OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2023-11-29 07:54
dokument Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 2023-11-28 13:51
dokument Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 2023-11-28 13:44
dokument Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 2023-11-03 08:21
dokument Ogłoszenie 2023-11-02 10:16
dokument OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2023-10-10 10:24
dokument Ogłoszenie 2023-10-02 09:34
dokument Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe w sprawie realizacji programu rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pn. ,,Poruszające bajki o emocjach". 2023-09-19 08:33
dokument Ogłoszenie 2023-08-31 14:11
dokument Ogłoszenie 2023-06-30 11:51
dokument Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 - 2025 2023-05-29 12:52
dokument Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 2023-05-19 12:39
dokument INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2023-05-08 12:20
dokument Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych 2023-03-30 13:36
dokument Zaproszenie do złożenia oferty 2023-03-07 22:36
dokument Zaproszenie do złożenia oferty 2023-03-07 22:30
dokument Gmina Gryfino poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w zakresie edukacji: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 2023-02-08 10:40
dokument Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych. 2023-02-02 20:07
dokument Letnia kolonia socjoterapeutyczna 2022-12-16 09:03
dokument INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2022-10-24 11:10
dokument Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia grupy wsparcia dla osób doznających przemocy. 2022-10-17 13:52
dokument Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 2022-10-14 13:48
dokument INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2022-09-27 13:23
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE 2022-09-12 17:17
dokument Zaproszenie do złożenia oferty 2022-09-12 17:15
dokument Harmonogram konsultacji we wrześniu 2022 roku. 2022-09-12 17:12
dokument INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2022-06-07 10:34
dokument Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie świadczenia usługi polegającej na opracowaniu i realizacji programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 2022-06-01 13:27
dokument Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie świadczenia usług psychologicznych. 2022-06-01 13:23
dokument Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie dotyczące procedury zapytania ofertowego w sprawie świadczenia usług psychologicznych. 2022-06-01 13:21
dokument Harmonogram konsultacji w maju 2022 roku. 2022-05-04 09:31
dokument Termin wydawania artykułów żywnościowych - 9 kwietnia 2022 roku (sobota). 2022-04-07 10:26
dokument ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 2022-03-23 12:51
dokument Zaproszenie do złożenia oferty - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prelekcji oraz warsztatów w Zespole Szkół Specjalnych 2022-03-22 08:37
dokument Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych w języku ukraińskim dla osób dorosłych - uchodźców wojennych z Ukrainy. 2022-03-22 08:08
dokument Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych w języku ukraińskim dla dzieci, młodzieży - uchodźców wojennych z Ukrainy 2022-03-22 08:05
dokument Harmonogram konsultacji w styczniu 2022 roku 2022-01-25 11:35
dokument Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług psychologicznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin 2021-12-07 13:46
dokument Zaproszenie do złożenia oferty 2021-12-07 13:43
dokument Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie współuzależnienia od alkoholu 2021-12-07 13:37
dokument Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień. 2021-12-07 13:32
dokument Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług prawnych na rzecz osób fizycznych 2021-12-07 13:26
dokument Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021-12-07 13:17
dokument Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu 2021-12-07 13:13
dokument Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego 2021-12-07 13:09
dokument Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa 2021-12-07 13:06
dokument Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików 2021-12-07 13:02
dokument Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychiatrę 2021-12-07 12:59
dokument Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie uzależnienia od alkoholu prowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach 2021-12-07 12:54
dokument ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na organizację i przeprowadzenie kursu zawodowego 2021-10-21 13:11
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE 2021-10-18 13:49
dokument Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie realizujący w okresie 27.12.2016 r. ? 31.03.2019 r. projekt pn.: ,,Mieszkanie treningowe ? krok do samodzielności? 2021-06-18 07:45
dokument Informacja dla osób potrzebujących wsparcia 2021-03-01 12:38
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 2021-02-16 09:38
dokument INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2021-02-03 14:20
dokument HARMONOGRAM KONSULTACJI TELEFONICZNYCH 2021-02-02 14:34
dokument INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2021-01-27 10:56
dokument Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2024. 2021-01-20 19:27
dokument Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących proponowanych zmian w Gminnym Programie Osłonowym w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Gryfino. 2021-01-20 19:26
dokument Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. 2021-01-20 19:25
dokument INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2021-01-11 13:21
dokument Uniewaznienie postępowania 2021-01-08 12:43
dokument Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeuty rodzinnego 2021-01-05 14:41
dokument Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług specjalisty terapii uzależnień. 2021-01-05 14:30
dokument INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2020-12-31 13:06
dokument OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2020-12-31 13:02
dokument OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2020-12-31 12:56
dokument INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM POSTĘPOWANIU BEZ WYBORU OFERTY 2020-04-07 11:21
dokument INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2020-01-31 13:27
dokument Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychologa w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 2020-01-10 13:15
dokument INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2020-01-10 13:12
dokument Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychiatry w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 2020-01-10 13:09
dokument INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2020-01-10 13:05
dokument INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2020-01-10 13:03
dokument INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2020-01-10 13:01
dokument INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2020-01-10 12:59
dokument INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2020-01-10 12:57
dokument INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2020-01-10 12:53
dokument INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2020-01-10 12:51
dokument INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2018-11-02 08:21
dokument Zaproszenie do złożenia oferty - Wymiana instalacji LAN elektrycznej i oświetleniowej na I i II piętrze oraz piwnicy w budynku administracyjnym przy ul. Łużyckiej 12 w Gryfinie 2018-10-12 12:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.30.201Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 01 marca 2016r. 2016-03-04 15:08
dokument Program "Rodzina 500+" na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) 2016-02-24 15:28
dokument OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE, INFORMUJE ŻE W DNIU 18-12-2015 R. 2015-12-16 12:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 0003 - 35 /15 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z dnia 18 listopada 2015r. 2015-11-19 10:27
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację układu zasilania oraz instalacji elektrycznej i LAN w OPS Gryfino 2015-11-05 15:10
dokument Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż samochodu służbowego powypadkowego Volkswagen Transporter T4 będącego własnością Gminy Gryfino 2015-09-30 19:47
dokument Oferta realizacji zadania o nazwie "Tragedomia - czyli tryptyk o katastrofie rodziny" 2013-10-09 14:46
dokument Zarządzenie Nr 0003-03/10 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2010r. 2010-04-12 14:15