Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Zaproszenie do złożenia oferty

Gryfino, 6 września 2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

składane na podstawie art. 2 ust.1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. rok 2021, poz. 1129 ze zmianami)

 

ZAMAWIAJĄCY:          

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

 

PRZEDMIOT  I SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Grupy Wsparcia dla osób doznających przemocy.

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 1. Termin realizacji zadania: wrzesień – listopad 2022.
 2. Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej.
 3. Program zostanie przeprowadzony w grupie max. 10 osób i będzie obejmował
  nie mniej niż 12 godzin, a przerwa pomiędzy spotkaniami nie może przekroczyć jednego tygodnia.
 4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zakres tematyczny spotkań
  z uwględnieniem zajęć edukacyjnych w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc.
 5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zajęcia osobiście.
 6. Spotkania odbywać się będą w formie zajęć grupowych uzupełnionych pracą indywidualną.
 7. Harmonogram spotkań zostanie ustalony przed zawarciem umowy.
 8. Liczba uczestników może ulec zmianie.
 9. Oferty należy dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej,
  ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino do dnia 16 września 2022 r. z dopiskiem ,,Zapytanie ofertowe – Grupa Wsparcia”.

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Ukończone studia w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie, resocjalizacji bądź pracy socjalnej.
 2. Certyfikat ukończenia Studium Przeciwdziałania Przemocy.
 3. Co najmniej 3 – letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 4. Doświadczenie w prowadzeniu Grup Wsparcia udokumentowane np. umową, referencjami.
 5. Wykonawca winien jest posiadać zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo
  z użyciem przemocy lub groźby jej użycia.

 

ZASADY I TERMIN PŁATNOŚCI:

14 dni od prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury i zaakceptowanego rozliczenia merytorycznego.

 

SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY:

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę brutto, obejmującą wszystkie koszty (w tym koszty dojazdu) z podziałem na:

1) 1 godzinę zajęć grupowych;

2) 1 godzinę zajęć indywidualnych.

2.  Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

 

KRYTERIUM DOBORU WYKONAWCY STANOWIĆ BĘDZIE:

- cena za prowadzenie zajęć grupowych - 50%;

- cena za prowadzenie zajęć indywidualnych – 30 %;

- doświadczenie wykonawcy - 20%.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zapytania ofertowego można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:00 pod wymienionym niżej numerem telefonu,
  lub osobiście w siedzibie zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
  bez ponoszenia konsekwencji i podania przyczyny.
 3. O wyniku naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.
 4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowo oraz do złożenia zamówienia uzupełniającego.
 5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie warunków zamówienia jest Agnieszka Kraśniak, Klaudia Jajko - Zespół Profilaktyki Uzależnień
  i Przeciwdziałaniu Przemocy, tel. 91 416 25 27 wew. 131 lub 129.

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

Aleksandra

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 12-09-2022 17:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Tabisz 12-09-2022
Ostatnia aktualizacja: - 12-09-2022 17:15