Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ogłasza nabór na stanowisko "Asystent Rodziny"


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

 

Ogłasza nabór na stanowisko „Asystent Rodziny”

 

do realizacji zadań w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na okres
od czerwca do grudnia 2012 r.

 

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada:

  1. obywatelstwo polskie

  2. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

  3. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
   z dziećmi lub rodzina i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub

  4. co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Do obowiązków Asystenta Rodziny należeć będzie między innymi:

 

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, obejmującego zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,

 • udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;

 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

 • prowadzenia indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

 

Wymagania dodatkowe:

 

 • Doświadczenie w pracy opiekuńczo-wychowawczej, z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub
  w pracy socjalnej- najchętniej widziane doświadczenie jako asystent rodziny

 • Otwartość na kontakty z ludźmi, empatia, zaangażowanie, asertywność

 

Mile widziane posiadanie prawa jazdy i dysponowanie własnym środkiem transportu

 

Wymagane dokumenty:

 

 • Listy motywacyjny

 • Życiorys

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej

 • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm./

 

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

Wymagane dokumentu należy składać osobiście w siedzibie Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12
(w sekretariacie) lub przesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „asystent rodziny” w terminie do 18 czerwca 2012 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 08-06-2012 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Tabisz 08-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Tabisz 08-06-2012 12:12