Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko pracy:   podinspektor w Sekcji Finansowo – Księgowej

 

Wymagania niezbędne:

 

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia   publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

4)  nieposzlakowana opinia,

5)  wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub finansowym,

6) znajomość przepisów z zakresu: postępowania egzekucyjnego w administracji,  z zakresu ustawy o rachunkowości i finansach publicznych oraz prawa zamówień publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 

1) biegła znajomość pakietu oprogramowania MS OFFICE oraz programów
    finansowo –       księgowych,

2) znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o    pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie przepisów finansowo – księgowych,

3) dokładność, odpowiedzialność, systematyczność, umiejętność interpretacji przepisów prawa,

4)  komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole,

5) mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku przy wykonywaniu podobnych czynności.

 

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1) prowadzenie rachunkowości jednostki w oparciu o aktualne przepisy ustawy
o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

2) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowanych
z planem finansowym,

3) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

4) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,

6) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora oraz Głównego Księgowego nieujętych w powyższym zakresie, a wynikających ze specyfikacji pracy
w sekcji finansowo – księgowej.

 

Wymagane dokumenty

 

1. życiorys (CV) – powinien być opatrzony podpisem i oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”,

2. list motywacyjny,

3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie/dyplom ukończenia studiów,

4. kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,

5. kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2006 r., Nr 125, poz. 869),

6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. oświadczenie o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej,

8. oświadczenie o niekaralności,

9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku.

 

Informacje o warunkach pracy na stanowisku

 

Podstawowy system czasu pracy – przeciętnie 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo w 5 dniowym tygodniu pracy.
Praca umysłowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, istnieje potrzeba przemieszczania się po schodach i między budynkami. Praca wymaga dużej koncentracji.

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino lub pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w sekcji finansowo – księgowej w terminie do dnia 01 grudnia 2017 roku.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie II etapu naboru.

 

Osoba wybrana w naborze przed zatrudnieniem zobowiązana będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności i oryginałów wymaganych dokumentów.

 

Gryfino, dnia 17 listopada 2017 r.

 

 

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

 

Aleksandra Szymanowicz

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 17-11-2017 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2017 12:40