Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług opiekuńczych u osób potrzebujących wsparcia objętych obowiązkową kwarantanną domową.

 

 

 

 

 1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łużycka 12

74-100 Gryfino

 

 1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

 

 1. Cel i zakres wykonywania zadań:

 

Świadczenie usług opiekuńczych u osób potrzebujących wsparcia objętych obowiązkową kwarantanną w przypadku wystąpienia zapotrzebowania.

Szczegółowy harmonogram usług zostanie ustalony przed zawarciem umowy.

 1. Termin realizacji:

Przewidywany termin realizacji zadania: styczeń- luty 2022 r.   

 1. Wymagania:
 1. Wykształcenie podstawowe.
 2. Doświadczenie zawodowe.
 3. Mile widziane dodatkowe kwalifikacje.
 4. Stan zdrowia pozwalający na świadczenie w/w usług.

Osoba świadcząca usługi odpowiada za zapewnienie sobie środków ochrony indywidualnej  oraz bezpieczeństwa w związku z wykonywaniem usług.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys zawodowy.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.
 1. Warunki podlegające ocenie:
 1. Cena.
 2. Kwalifikacje zawodowe.
 3. Doświadczenie zawodowe.
 1. Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem - ,,Nabór na usługi opiekuńcze u osób potrzebujących wsparcia objętych obowiązkową kwarantanną domową” osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do dnia 07.02.2022 r.
 2. Z uwagi na postępującą sytuację epidemiczną oferty wpływające do Ośrodka będą rozpatrywane w trybie ciągłym w zależności od występującego zapotrzebowania.  
 3. Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, ogólną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów
  w przypadku dojazdu do miejsca świadczenia usług oraz koszty związane
  z zapewnieniem środków ochrony indywidualnej.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
  bez ponoszenia konsekwencji i podania przyczyny.
 5. O wyniku naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.

 

 

Załącznik nr 2

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach zawarcia umowy jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino, tel. 91 416 25 27  ,
jako pracodawca, za którego czynności z zakresu zawarcia umowy pracy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej .

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych
pod adresem:

 Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane
w następujących celach:

- związanych z realizacją podpisanej umowy,

- związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,

- udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi,

- udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit c RODO;

5Art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO,

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres umowy oraz przez okres, który określają odrębne przepisy prawa.

 

 

 

Przekazywanie danych

Dane mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie jednostki oraz organom
lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy.

Cofnięcie zgody

W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, zgodę można wycofać
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Tabisz 26-01-2022 20:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2022
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2022 20:14